บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายศุภชัย รอบโลก
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวินัย  ไชยโย 
ตำแหน่ง ครู

นายพรชัย  มณีฉาย 
ตำแหน่ง ครู

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น